Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2014

9liter
5887 fce3

"If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello"

Paulo Coelho
Reposted fromyourtitle yourtitle vialiliowadusza liliowadusza

November 05 2013

9liter
8721 a30c
Reposted frommayhos mayhos viamagdanestor magdanestor
9liter
9liter
2720 2feb
sometimes... there's a tornado in my head!
Reposted fromeroth eroth viaAirisha Airisha
9liter
6609 865a 500
Good _uck!
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu viaRavyna Ravyna

September 19 2013

9liter
Ze wszystkich sił we wszechświecie najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia.
— Johnny i zmarli
Reposted fromneverlookback neverlookback viamru-mru mru-mru

September 05 2013

9liter
Rozmawiamy ze sobą coraz mniej siebie chciwi, jakby ktoś pomiędzy nami porozstawiał szyby.
— Miuosh
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viaohhh ohhh

June 27 2013

9liter
6669 c426
Reposted fromfioletowa fioletowa viamaagnolia maagnolia

June 20 2013

9liter
Co to znaczy kochać mężczyznę? To znaczy kochać go na przekór sobie, na przekór niemu, na przekór całemu światu. To znaczy kochać go w sposób, na który nikt nie ma wpływu. Kocham twoje pragnienia, a nawet twoje awersje, kocham ból, jaki mi zadajesz, ból, którego nie odczuwam jako bólu, ból, o którym natychmiast zapominam, który nie pozostawia śladów. Kochać to znaczy mieć tę wytrzymałość, która pozwala przechodzić przez wszystkie stany, od cierpienia do radości, z tą samą intensywnością. 
— Małe zbrodnie małżeńskie
9liter
– Wolałbym potrzebować cię nieco mniej. Tyle, żeby dało się żyć.
– A co to by była za frajda?

Zaśmiał się cicho, a ja jeszcze bardziej się zakochałam.
— Sylvia Day, Wyznanie Crossa
Reposted frommyname myname viastaystrongangie staystrongangie
9liter
9126 23bc 500
Reposted fromsoll soll viascorpix scorpix
9liter
8041 1e59
Reposted fromsaku saku viachinaski chinaski
8901 2b7b
Reposted fromaloof aloof viaabsstract absstract

June 03 2013

9liter
3385 22da
9liter
4608 d959
Reposted frommyfashionvictim myfashionvictim viamakaka makaka
9liter
Reposted frommesoup mesoup viaciupus ciupus
9liter
9103 7f89
Reposted fromsiseniorita siseniorita viadusz dusz
9liter
7535 d19a
Reposted frompomimo pomimo viaeffystonem effystonem

May 22 2013

Beckham family♥ | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit vialittleproblem littleproblem
9liter
Nikt nie klnie piękniej niż kobiety.
— Grzegorz Małecki, 'Pani'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl